Privacy statement BMX Nederland

BMX Nederland wordt verder aangeduid als BMXNederland

Inleiding

BMXNederland verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door BMXNederland en de aangesloten BMXNederland organisatieonderdelen, waaronder verenigingen, stichtingen en regionale organisatoren, trainingsgroepen, etc..

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook een voornaam samen met een geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt BMXNederland persoonsgegevens?

BMXNederland verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

Alle organisatieonderdelen van BMXNederland verwerken persoonsgegevens in de BMXNederland website, de administratieve applicatie van BMXNederland en de daaraan gerelateerde applicaties zoals het klant-/vraagsysteem. Dit kunnen dus zowel BMXNederlandgroepen, -regio’s als landelijke onderdelen en activiteiten betreffen. De KNWU organisatie(s) waarvan men lid is of een relatie mee heeft, verwerken persoonsgegevens. Zelf kan men dit ook, nadat men is geregistreerd bij een KNWU vereniging of organisatie. Zo zal in geval van een KNWU lid de BMXNederland vereniging/organisatie, waarvan men lid is of lid wordt, zorg moeten dragen voor de juiste registratie in het KNWU registratie systeem (mijnknwu).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

BMXNederland gebruikt uitsluitend persoonsgegevens van geregistreerde KNWU leden vanuit de KNWU database voor deelname aan binnen BMXNederland georganiseerde wedstrijden of evenementen . Deze gegevens worden aangevuld met een email adres als dit KNWU lid zich aanmeldt voor deelname aan een binnen BMXNederland georganiseerde wedstrijd of evenement en/of het nemen van een abonnement op een activiteit van BMXNederland.

Bij het invullen van formulieren op de BMXNederland website worden de ingevulde gegevens in een database opgeslagen. Deze worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor het formulier gemaakt is. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Voor bestuursleden, commissieleden, medewerkers, vrijwilligers, wedstrijdofficials en overige relaties zullen relevante functionele persoonsgegevens worden geregistreerd. Op verzoek kunnen de publiek zichtbare gegevens voor derden onzichtbaar gemaakt worden..

Waarvoor verwerkt BMXNederland persoonsgegevens?

Als men wil deelnemen aan activiteiten van BMXNederland of aan de slag wil gaan als vrijwilliger, wedstrijd official of een andere relatie met BMXNederland aan wil gaan, hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van die persoonsgegevens kunnen wij personen op de juiste wijze inschrijven voor wedstrijden en evenementen of benaderen voor een functie binnen die wedstrijden of evenementen of andere doeleinden.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld voor informatie over een nieuwe activiteit vanuit de KNWU, regio of vanuit BMXNederland.

Behalve bevestigingen van abonnementen en/of wedstrijd inschrijvingen zullen vanuit de BMXNederland website geen persoonlijke benaderingen plaats vinden.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom abonnement betalingen, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt BMXNederland ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

BMXNederland verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Uitzondering hierop kan zijn een medische verklaring van groeiachterstand voor deelname aan een andere wedstrijdklasse.
Dit gebeurt uitsluitend op basis van toestemming van het KNWU lid of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

BMXNederland controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat BMXNederland met mijn persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de BMXNederland organisatie of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor BMXNederland bestuursleden en andere door het bestuur aangewezen bevoegden voor administratieve doeleinden.

Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen van BMXNederland kunnen  persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben en als zodanig zijn geautoriseerd door het bestuur.

Per geautoriseerde medewerker zal de toegang tot persoonsgegevens worden beperkt tot de administratieve werkzaamheden, waarvoor deze medewerker door het bestuur is aangewezen.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen BMXNederland

Wil BMXNederland gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kan dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als men zich inschrijft voor een wedstrijd of evenement of een abonnement voor wedstrijden neemt en daarvoor contactgegevens direct uit de op de BMXNederland geregistreerde gegevens worden opgehaald. Of als men een nieuwe functie krijgt binnen een andere aangesloten BMXNederland organisatie, dan kan de website administratie van dit onderdeel, je gegevens ophalen. BMXNederland kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan registratie binnen BMXNederland worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals wedstrijddeelname, wedstrijdofficials  en ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is BMXNederland gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Inzage welke persoonlijke persoonsgegevens BMXNederland zijn verwerkt

Door in te loggen op de BMXNederland website met een persoonlijk toegestuurde email activatie code kunnen de persoonlijke persoonsgegevens met betrekking tot de relatie met BMXNederland, opgevraagd en gewijzigd worden.

Kunnen de persoonsgegevens verwijderd worden?

Op verzoek van een persoon kunnen alle gegevens van dat persoon verwijderd worden. 
Waar dit lidmaatschap gegevens betreft zal dit automatisch beëindiging van het lidmaatschap inhouden. 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden overgebracht naar de harde schijf van een bezoeker website of browser voor extra functionaliteit of voor het navigeren op de site. De BMXNederland website gebruikt geen cookies voor het verzamelen van persoonlijke informatie. Cookies zijn verdeeld in twee soorten:
- Een permanente cookie. De permanente cookie wordt opgeslagen op de schijf en blijft na het afsluiten van de browser.
- Een sessie-cookie. De sessie-cookie wordt tijdelijk opgeslagen in het computergeheugen, maar wordt verwijderd wanneer u uw webbrowser afsluit.

Cookie gebruik op de BMXNederland website

Bij het bezoeken van de BMXNederland website, kan er informatie op uw computer opgeslagen worden in de vorm van een cookie.

Permanente Cookies worden op deze site uitsluitend gebruikt als de gebruiker er bij het inloggen voor kiest om permanent ingelogd te blijven.
Deze Cookie bevat geen persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van functionele cookies door de disclaimer te Accepteren

Om cookies te vermijden, kunt u uw browser configureren om cookies te weigeren. Door dit te doen kunnen bepaalde functionaliteiten van de website verloren gaan. De procedure voor de afwijzing van cookies hangt af van welke browser u gebruikt. Raadpleeg informatie van uw webbrowser voor meer details.

Websites van derden

Op de website van BMXNederland kunt u hyperlinks aantreffen naar de websites van derden. BMXNederland heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt.
Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is.
Dit Privacy Statement van BMXNederland heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van BMXNederland zijn verkregen.
BMXNederland accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten, websites en/of cookies van derden.

Waar kan men terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door BMXNederland kan je terecht bij BMXNederland via het mailformulier op www.bmxnederland.nl

Wijzigingen privacy beleid

BMXNederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Het verdient aanbeveling om het privacy beleid voor het gebruik van de BMXNederland website te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt het privacy beleid zelf opslaan of raadplegen via www.bmxnederland.nl   - Informatie - Privacy.

Gerelateerde documenten