BMX West-Nederland Competitie

Kalender

Data 2024
14-aprWnc - 1: Heiloo
12-meiWnc - 2: Baarn
23-junWnc - 3: Oud-Beijerland
15-sepWnc - 4: Velsen-noord
20-oktWnc - 5: Uithoorn
27-oktWnc - 6: Rijswijk

Inschrijvingen

BMX West Nederland Competitie 2024

Aanmelden kan via deze link.

Voor de BMX West Nederland Competitie (ZH, NH, Utr) worden in totaal 6 wedstrijden gereden.
Iedereen met minimaal een Start licentie mag deelnemen.
Zie voor volledige informatie het Wedstrijdreglement West 2024. (WRW2024)

Het WRW zal in alle gevallen leidend zijn, indien er verschillen zijn met de tekst hieronder.

Publicatie van alle voor de rijders relevante wedstrijdgegevens, zoals wedstrijdindeling, manche indeling, kwalificatie finale en finale indelingen en uitslagen worden gepubliceerd op BMX Nederland.
https://bmxnederland.nl/home

Abonnementen.

Aanmelding via BMX Nederland.

Deelnemers kunnen zich aanmelden voor alle 6 de evenementen met de QR-code op de voorpagina van bmxnederland.nl. 
Dit kan tot uiterlijk de woensdag voor de eerste wedstrijddag (= 14 april 2024) . 
Het aanmelden gaat via Club Collect en de aanmelding is pas gelding nadat het inschrijfgeld ontvangen is. 
De aanvrager zal na ontvangst van zijn betaling als abonnementhouder in het wedstrijd bestand worden opgenomen.
Abonnementhouders geven ook aan in welke klasse zij willen rijden (als men meerdere abonnementen heeft): eigen, cruiser en/of open klasse.

Een abonnement aanvrager dient in het bezit te zijn van een geldige KNWU (start) licentie en een BMX stuurbordnummer.
Tussen het toewijzen van een stuurbordnummer door de KNWU en het opgenomen worden in het BMX Nederland bestand kunnen een aantal dagen verschil zitten.
Vraag dus tijdig een licentie en een stuurbordnummer aaan via MijnKNWU.

Abonnementenhouders zijn automatisch aangemeld voor alle 6 de evenementen.

Een abonnementhouder, die op de wedstrijddag aan een klasse wil deelnemen waarvoor hij geen abonnement heeft, schrijft zich in en betaalt de dagprijs aan de inschrijftafel.

Niet-abonnementhouders moeten bij de aanmelding voor de wedstrijd  de dagprijs betalen, zij ontvangen na inschrijving en/of betaling een printbon met bevestiging van zijn inschrijving en in welke klasse(n). De bon moet door de rijder gecontroleerd en bewaard worden.

Nieuwe rijders, die na de zomerstop minimaal de laatste 3 wedstrijden aaneengesloten  gereden hebben, ontvangen ook een prijs. Zie WRW voor de voorwaarden.
De 6 hoogste resultaten tellen voor het eindklassement.
Voor elk evenement geldt: inschrijven vanaf 09.00 tot 09.45 voor niet-abonnementhouders. Abonnementhouders moeten zich melden bij hun clubvertegenwoordiger of melden zich af via de clubvertegenwoordiger. Dat kan tot 10:00 uur. De clubvertegenwoordiger meldt niet aanwezige rijders af bij de inschrijving! 

Regels

Inschrijven of aanmelden bij de wedstrijd kan alleen met een KNWU licentie.
Zowel een fysieke als een goed leesbare digitale versie van de licentie mag gebruikt worden bij de aanmelding.

Voorwaarde is, dat je wel in het bestand van de wedstrijdcomputer moet staan.
Dit betekent: tijdig in bezit zijn van een licentie en een stuurbordnummer.

Zijnummerbord is verplicht

Klikpedalen of andere middelen om de schoen van de rijder aan de trapper te verbinden zoals b.v. magnetische pedalen zijn NIET toegestaan in alle klassen t/m 12 jaar (licentieleeftijd).

De wedstrijd

Op elke wedstrijddag worden er clublijsten gemaakt van de vooraf aangemelde rijders. De clubvertegenwoordiger levert deze lijst in met daarop aangetekend de rijders die afwezig zijn, zodat ze worden uitgeschreven.  Een rijder die afgemeld wordt ontvangt geen restitutie van het inschrijfgeld.

Elke wedstrijd bestaat uit 3 manches, kwalificatie finales en een A en een B finale.
Normaal rijden deelnemers in hun eigen licentie-leeftijdsklasse.
Rijders mogen 1 of meer klassen hoger / lager rijden. Dit moet voor de 1ste wedstrijddag  aangegeven worden via de clubvertegenwoordiger en kan later niet herzien worden.
In de Open Klasse is alleen deelname in de eigen leeftijdsklasse mogelijk.
Wanneer er in een klasse minder dan 9 deelnemers zijn wordt deze gecombineerd met een hogere klasse, muv Klasse 1. Deze klasse heeft een minimale deelname van 3 rijders.

Overzicht:

Aanmelden:
Dag inschrijven:      09:00-09:45
Afmeldingen doorgeven door clubvertegenwoordiger:  09:45 - 10.00
Aanmelden Abonnementhouders: Niet nodig, worden aut. aangemeld, alleen afmelden via clubvertegenwoordiger.

Vrije Training:          09:00-09:30
Starthek training:    09:30-10:15
Vrije Training:          10:30 tot publicatie startlijsten op BMX Nederland
Aanvang wedstrijd: 15 minuten na publicatie startlijsten op BMX Nederland
Einde wedstijd:        15:00-16:00
Indeling:     Eigen klasse: Wordt ingedeeld op licentieleeftijd (dit jaar - geboortejaar)

Klassenindeling
Klassenindeling Eigen klasse (leeftijd = kalenderjaar - geboortejaar)

Klasse Boys Girls
1 t/m 6 jaar * t/m 7 jaar *
2 7 jaar 8 jaar
3 8 jaar 9 jaar
4 9 jaar 10 jaar
5 10 jaar 11 jaar
6 11 jaar 12 jaar
7 12 jaar 13 jaar
8 13 jaar 14 jaar
9 14 jaar 15 / 16 jaar
10 15 / 16 jaar 17+ jaar
11 17+ jaar

*    De rijder(ster) moet op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt.

Klassenindeling cruiser klasse

Klasse Leeftijd
1 13 t/m 16 jaar
2 17 t/m 29 jaar
3 30 t/m 39 jaar
4 40+ jaar
5 13+ Women

Bij onvoldoende inschrijvingen in een van de Cruiserklassen 1 of 2 en 4 of 5, zullen deze klassen worden samengevoegd.
Bij samenvoeging zullen er geen uitsplitsingen voor de eindprijzen zijn.
De samengevoegde klassen dan zijn: Cruisers 29- en/of Cruisers 30+

Klassenindeling Open klasse

Klasse Leeftijd
1 t/m 7 jaar
2 8 en 9 jaar
3 10 en 11 jaar
4 12 en 13 jaar
5 14 en 15 jaar
6 16+ jaar

Volgorde Manches:   Cruisers, Boys + Girls, Open klasse
Volgorde Finales:       Cruisers, Boys + Girls, Open klasse
Laatste wedstrijd:       Eerst Eigen Klasse en Finales, daarna Open Klasse
De wedstrijdleiding kan op de wedstrijddag besluiten tot een andere dagindeling.

Deelname: 
KNWU (start) licentiehouders 

Deelnamekosten:
Abonnementen worden via BMXNederland aangeschaft en gelden voor de hele serie.

Dagprijzen:

Eigen klasse  €  8,00
Cruiser klasse  €  8,00
Open klasse  €  7,50

Abonnementen voor de West-Nederland Competitie (6 evenementen) 

Eigen klasse  €  39,00
Cruiser klasse  €  39,00
Open klasse  €  36,00
Eigen en cruiser klasse                 €  78,00
Eigen en Open klasse                €  75,00
Cruiser en Open klasse                €  75,00
Eigen / Cruiser en Open klasse 

€ 102,00

 

De bedragen voor de abonnementen gelden alleen als deze voor de eerste wedstrijd zijn betaald.
De aanvraag voor een abonnement op de eerste wedstrijddag en daarna wordt met € 3,-- verhoogd.

Bezoekers:               vanaf 13 jaar € 2,00
Prijzen:                     voor iedereen die minimaal 4 wedstrijden rijdt is er een eindprijs.
Open Klasse:            dagprijzen voor de 1e acht plaatsen (bekers)
                                14/15 1e acht geldrijzen
                                16+    1e acht geldprijzen
Prijsuitreiking:          Direct na de finales.
Klassement:             Van alle wedstrijden wordt het laagste resultaat afgetrokken.
Eind Prijsuitreiking:  Direct na de laatste wedstrijd

Bij minder dan 8 deelnemers in de A-finale loopt puntentelling door in de B-finale.
d.w.z. dat nummer 1 in de B-finale 3 punten minder krijgt dan de laatste in de A-finale. Alle manches en finales leveren punten op.
Bij de Open klasse bij 8 of minder deelnemers in een klasse wordt een 4e manche gereden als finale.
De eindstand wordt bepaald door het bij elkaar tellen van de punten van de 4 manches.
Bij meer dan 8 deelnemers wordt de einduitslag bepaald door het in de finale behaalde resultaat.

Deelname rijders uit andere afdelingen.
Deelname aan een WNC evenement is mogelijk voor rijders uit een andere regio's.