Noord-Holland Cup

Kalender

Data 2024
19-meiNHC - 1: Schagen
14-julNHC - 2: Langedijk
08-sepNHC - 3: Heiloo
10-novNHC - 4: Bussum

Noord-Holland Cup 2024

1. Algemene informatie Noord-Holland Cup 2024

Een deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige KNWU basislidmaatschap met (start)licentie en bordnummer.
De wedstrijd wordt gehouden onder leiding van de gezamenlijke deelnemende verenigingen in Noord-Holland. 

Het Wedstrijdreglement West 2024. (WRW2024) is van toepassing. Zie voor volledige informatie het Wedstrijdreglement West 2024. (WRW2024)
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van deze reglementen.

Zie ook de website bmxnederland.nl

De Noord-Holland Cup 2024 is een competitie van 4 wedstrijden.

3 Van de 4 wedstrijden tellen mee voor de eindstand en voor het verkrijgen van een eindprijs .

1.1. Organiserende verenigingen

De Noord-Holland Cup wedstrijden worden georganiseerd door bij de KNWU geregistreerde fietscross vereniging van de regio West-Noord-Holland.

1.2. Dagindeling/Richttijden

De tijdsindeling is een richttijd voor de organisatie.

Opbouw : 08:00 uur
Medewerkers aanwezig : 09:30 uur
Inschrijving : 10:00 uur tot 10:30 uur
Starthek training : 10:00 tot 11:00 uur
Aanvang wedstrijd : 11:15 uur eigen-klasse
Einde wedstrijd : ±14:00 uur
Aanvang wedstrijd : ±14:15 uur open-klasse (alleen laatste wedstrijd)
Einde wedstrijd : ±15:45 uur (alleen laatste wedstrijd)
Prijsuitreiking : ±16:00 uur (alleen laatste wedstrijd)

Bij de laatste wedstrijd rijden eerst de eigen en de cruiser klasse in het geheel, en daarna de open klasse.

1.3. Inschrijfgeld

Eigen klasse : € 6,50
Cruiser klasse : € 6,50
Open klasse : € 6,00 (alleen laatste wedstrijd)
Clubteams : gratis

1.4. Abonnement voor de 4 Noord-Holland Cup wedstrijden

Eigen klasse : € 20,00
Cruiser klasse : € 20,00
Eigen en Cruiser klasse : € 40,00

Bovenstaande bedragen gelden uitsluitend voor aanmeldingen en betalingen voor de eerste wedstrijd. De aanvraag voor een abonnement op de eerste wedstrijddag en daarna wordt met € 5,00 verhoogd.

Iedere rijd(st)er die een abonnement heeft, krijgt op de laatste wedstrijddag een eindprijs als hij/zij 3 wedstrijden heeft verreden.

De abonnementen zijn te koop door middel van voorverkoop via bmxhederland.nl (Wedstrijden/inschrijvingen) en tot en met de 2e wedstrijd echter zonder teruggave van eerder betaalde inschrijfgelden aan de inschrijftafel.

Het inschrijfgeld voor de abonnementen moet vooraf betaald worden op bankrekeningnummer NL67 INGB 0009 0908 18 ten name van Stichting Bike Experience West. Vermeld daarbij naam rijd(st)er en bordnummer a.u.b.
Losse inschrijvingen moeten per keer kontant bij de inschrijving voldaan worden.

2. Klassenindeling

2.1 Klassenindeling Eigen en Cruiser klasse

Klasse Boys/Girls
1 5/-6 jaar
2 6/7 jaar
3 7/8 jaar
4 8/9 jaar
5 9/10 jaar
6 10/11 jaar
7 11/12 jaar
8 12/13 jaar
9 13/14 jaar
10 14/15 jaar
11 15-16/16 jaar
12 17+/17+ jaar
13 Cruisers 13+

Het is voor alle klassen mogelijk om 1 of 2 klassen hoger te rijden.
Er mag nooit in een lagere leeftijd klasse gereden worden (uitgezonderd bijzondere ontheffingen (dispensatie) via de KNWU).
Bij de eerste wedstrijd worden van te voren de indelingslijsten opgehangen.
Rijders kunnen dan nog beslissen of ze een leeftijdsgroep hoger willen rijden.
LET OP: Een rijder, die al hoger is ingedeeld (dit heeft de rijder zelf aangemeld) kan niet meer terug.

2.2 Klassenindeling Open klasse

Klasse Leeftijd
1 t/m 7 jaar
2 8 en 9 jaar
3 10 en 11 jaar
4 12 en 13 jaar
5 14 en 15 jaar
6 16 jaar en ouder

2.3 Indeling Open klasse

De open klasse wordt gereden op dagleeftijd! Indien er in de open klasse een groep van 8 of minder deelnemers zijn, dan wordt er in deze groep de finale gereden als de 4e manche, maar wel met de puntenverdeling van een finale